Follow

Defnyddio'r Darllenydd Myfyriwr

Yn gyntaf, bydd angen i chi gadarnhau gyda'r CLA eich fod yn dymuno cael y Darllenydd Myfyriwr ar gyfer eich myfyrwyr. Os na, bydd y myfyrwyr yn parhau i gyrchu cynhwysion fel y mae (wedi'i lawrlwytho yn syth i PDF). Wedi ei gadarnhau, bydd y darllenydd yn barod gan clicio. 

Os na allwch chi gael mynediad i'r sgan ac mae'r neges aros gan Kortext neu sgrin wag yw'r unig beth allwch chi weld, sicrhewch nad ydych eich Cookies yn cael eu rhwystro.

Wrth i chi weld mae'r Hysbysiad Hawlfraint yn dal i fod yn bresennol yn y sgan. Mae hi'n bosib llywio'r darn gan ddefnyddio'r un o'r barrau sy'n ymddangos ar yr ochrau gan symyd dros y darn gyda'r llygoden, neu gan y saethau ar ben y tudalen i'r dde. Gallwch chi mynd i dudalen penodol gan deipio rhif y tudalen i fewn i'r blwch gwyn ar bwys y saethau llywio. 

Hefyd mae fe'n bosib ffitio'r tudalen gan uchder gan ddefnyddio'r eicon o'r saethau fertigol, dyma osodiad cychwynnol y darllenydd. Gallwch chi ffitio'r tudalen gan led wrth wasgu'r saethau llorweddol. Mae'r saethau hyn yn cael ei ddarganfod ar bwys y saethau llywio ar ben y tudalen i'r dde. 

Gallwch chi chwyddo i mewn i'r dogfen gan glicio'r eicon '+' neu chwyddo allan o'r darn gan glicio'r eicon '-'. Wrth glicio'r pedwar saethau gallwch chi lenwi'r sgrin gyda'r darn.

 

Ar waelod y tudalen, mae'n bosib newid iaith y darllenydd o Saesneg i Gymraeg ar gyfer myfyrwyr Cymraeg sydd eisiau eu cyfarwyddiadau mewn Cymraeg. 

Gallwch chi argraffu'r PDF, pa dudalennau neu 'Argraffu Pob Tudalen'. Bydd hyn yn agor opsiynau argraffu eich porwr.

Gallwch chi lawrlwytho'r PDF gan glicio'r eicon uwchben yr argraffydd, er mwyn i fyfyrwyr lawrlwytho'r dogfen. 

Mae angen cael cynhwysion sydd yn OCR er mwyn defnyddio’r agweddau nesaf y darllenydd, bydd rhaid i chi gofio hyn os mae'r myfyrwyr yn ddweud mai nhw'n cael trafferth gyda chwilio a lliwddangos. 

Mae rhan nesaf y darllenydd sydd ar gael yw'r Ffwythiant Chwilio, sy'n edrych fel chwyddwydr sydd wedi'i leoli uwchben yr eicon i lawrlwytho.   

Gallwch chi hefyd lliwddangos geiriau ac ymadroddion allweddol ac yna chwilio'r we mewn tab newydd, gan berfformio chwiliad Google.

Mae'r 'X' yn y gornel dde uchaf yn cau'r darllenydd, neu mae'n bosib gau'r tab. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.